Doe een giftSteun onsHelp ons helpen

Steun ons! Met jouw vrije bijdrage kunnen we onze werking versterken en uitbreiden. 

Bedrag €*Deze steun geeft geen recht op individuele fiscale attesten.

Snel € 10 doneren:

Lid worden van Het Vlaamse Kruis?

Onze voornaamste financiële steun vormen de lidgelden van actieve en steunende leden.
Wij hopen dat jij ons op actieve of passieve manier wil steunen met € 30 lidgeld.


Wil jouw onderneming HVK sponsoren?

Als succesvolle hulporganisatie in een sterk veranderende samenleving dien je vooruit te kijken om relevant te blijven. De stappen die we wensen te zetten kaderen in het breder plan van professionalisering waarbij we rekening houden met recente maatschappelijke stromingen: het nieuwe profiel van een hedendaagse vrijwilliger, de introductie van milieubewustzijn in onze activiteiten, de focus op comfort- en kwaliteitseisen, de digitalisering, enz.

Hiervoor zoeken we de ruggensteun van organisaties en bedrijven die onze werking een warm hart toedragen en mee wensen te helpen om het verschil te maken. Vergeet hierbij niet dat een gedegen EHBO-ondersteuning rechtstreekse impact kan hebben op zowel uw eigenste persoon als op uw onderneming; want elke minuut is relevant bij eerste hulp, welke aanvangt bij een goede opleiding.

Sponsoring@hvk.be


Gratis steunen kan ook

Het Vlaamse Kruis vzw
Antwerpsesteenweg 261/3
2800 Mechelen

Tel.: 015 27 61 00
E-mail: hz@hvk.be
website: www.hvk.be